Katalog IBUK PWN

Facebook BG ASzWoj


Proponuję zakup literatury


NDU prezentacja


Lokalizacja Budynków Biblioteki Głównej ASzWoj


Exlibris Biblioteki Głównej Akademii Obrony NarodowejStruktura organizacyjno-użytkowa

Dyrektor: dr inż. Marek Zieliński
    tel. 261 813 102, e-mail: m.zielinski@akademia.mil.pl
Z-ca dyrektora: mgr Eleonora AKSAMITOWSKA
    tel. 261 813 792, e-mail: e.aksamitowska@akademia.mil.pl
Referent: vakat
    tel./fax 261 814 386, e-mail: bg.aszwoj@akademia.mil.pl
 

Dział Udostępniania


        W ramach Działu Udostępniania funkcjonuje: Wypożyczalnia i Czytelnia.

        Kierownikiem Działu jest kustosz, mgr Elżbieta KORZENIEWICZ, tel.261 813 614, e-mail:        k.korzeniewicz@akademia.mil.pl

1. Wypożyczalnia

Czynna:
    poniedziałek - czwartek w godz. 10.00-19.00, piątek w godz. 10.00-15.00
    sobota w godz. 13.00-19.00
    tel. 261 813 287, e-mail: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
    Realizuje wypożyczenia wydawnictw pracownikom naukowym, dydaktycznym i studentom uczelni zgodnie z regulaminem Biblioteki. Pozostali czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów na miejscu w Czytelni lub poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne

Wyszukiwanie literatury w katalogach tradycyjnych :

 • alfabetyczny (zamknięty w 2011 roku);
 • systematyczny: oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i Specjalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (zamknięty w 1990 r.)

Wyszukiwanie literatury w katalogach komputerowych:


powrót na górę strony 

2. Czytelnia

Czynna:
    poniedziałek - czwartek w godz. 10.00-18.00, piątek 10.00-15.00
    sobota 11.00-17.00
    tel. 261 813 368,e-mail: czytelnia@akademia.mil.pl
    Gromadzi i udostępnia na miejscu czasopisma polskie (około 750 tytułów) i zagraniczne (około 260 tytułów), (w tym z lat 1918-1939). Profil zbiorów związany jest z szeroko pojętą problematyką obronności i bezpieczeństwa. W księgozbiorze podręcznym znajdują się informatory ogólne i specjalistyczne (encyklopedie, leksykony, słowniki) oraz literatura z głównych działów nauki. Podstawą księgozbioru Czytelni są wydawnictwa wewnętrzne uczelni: skrypty, prace studyjne, badawcze, dysertacje naukowe pracowników uczelni

Wyszukiwanie literatury w katalogach tradycyjnych:

 • czasopism: alfabetyczny i działowy,
 • książek: alfabetyczny i systematyczny oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

    Wyszukiwanie literatury znajdującej się w Czytelni, (patrz lokalizacja Czytelnia lub dział Czytelni) w katalogach komputerowych:

 • poprzez terminale w Bibliotece,
 • poprzez katalog tytułów czasopism będących w zbiorach Biblioteki katalog czasopism


powrót na górę strony 

Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej

Czynny :
    poniedziałek - piątek 8.00-15.00
    tel. 261 813 341, 261 814 194, 261 813 056, e-mail: oinib@akademia.mil.pl
    Działalność Ośrodka polega na wyszukiwaniu, opracowywaniu, dokumentowaniu i rozpowszechnianiu źródeł informacji naukowej i bibliograficznej, związanych tematycznie z działalnością naukowo-dydaktyczną ASzWoj.
Cele te realizujemy poprzez:

 • przygotowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla pracowników naukowych;
 • pomaganie użytkownikom przy doborze materiałów bibliograficznych i dokumentacyjnych do prac badawczych, studyjnych i dysertacji, głównie w oparciu o komputerowe bazy danych;
 • prowadzenie szkoleń bibliotecznych;
 • organizacja praktyk studenckich i zawodowych;
 • prowadzenie i redagowanie stron www Biblioteki, ekranu informacyjnego oraz profilu Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook;
 • dokumentowanie i opracowywanie bibliografii prac kwalifikacyjnych (habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich i studyjnych) oraz publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii ;
  Kierownikiem Działu jest st.dokumentalista dyplomowany, mgr Jolanta MIJEWSKA, tel. 261 813 341, e-mail: j.mijewska@akademia.mil.pl

  W trosce o zapewnienie kompletności bibliografii prosimy Państwa o przesyłanie podstawowych danych bibliograficznych opublikowanych przez Państwa materiałów na adres: oinib@akademia.mil.pl
  * indeks cytowań: link
  * wykaz punktowanych czasopism - lista MNiSW.: link


powrót na górę strony 

Dział Gromadzenia i Retrokonwersji Zbiorów

    tel. 261 814 155, 261 813 792, 261 813 053, 261 813 439, 261 813 925
    e-mail: dzial.opracowania@akademia.mil.pl
Do podstawowych zadań Działu należy realizacja polityki gromadzenia wydawnictw zwartych w zakresie tematycznym zgodnym z działalnością naukowo dydaktyczną Uczelni oraz opracowanie tych wydawnictw w systemie komputerowym SOWA.

Realizowane są również propozycje zakupu książek zgłaszane przez pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów. Zamówienia wraz z uzasadnieniem można składać w zeszycie dezyderatów w Wypożyczalni lub elektronicznie na adres dzial.opracowania@akademia.mil.pl

Pracownicy Działu tworzą "Biuletyn Nabytków" (miesięcznik) dostępny na stronie internetowej Biblioteki.

W Dziale prowadzone są prace związane z przenoszeniem opisów katalogowych księgozbioru z katalogu kartkowego do katalogu komputerowego (retrokonwersja).

Kierownik Działu kustosz, mgr Eleonora AKSAMITOWSKA, tel. 261 813 792, e-mail: e.aksamitowska@akademia.mil.pl
Zastępca Kierownika Działu kustosz dyplomowany, mgr Jolanta MAJEWSKA, tel. 261 814 155, e-mail: j.majewska@akademia.mil.pl
powrót na górę strony 

Dział Informatyzacji i Digitalizacji

    Nadzoruje i koordynuje prace związane z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych i sieci komputerowej w Bibliotece oraz digitalizacją zbiorów bibliotecznych.
W strukturze Działu działa Czytelnia Internetowa.
Kierownikiem Działu jest st.kustosz dyplomowany, mgr Grzegorz KOLEK, tel. 261 814 342, e-mail: g.kolek@akademia.mil.pl


powrót na górę strony 

Pracownia internetowa

p. 31 parter bl.14
czynna :
    poniedziałek - czwartek 8.00-19.00
    piątek 8.00-15.00
    sobota 13.00-19.00
Przeznaczona dla studentów i pracowników Akademii.


powrót na górę strony 
 Akademia Sztuki WojennejPortal Bezpieczeństwa i Obronnosci Akademii Sztuki WojennejWydział Zarządzania
i DowodzeniaWydział Bezpieczeństwa NarodowegoWydział Wojskowy

Wydawnictwo ASzWoj