KONFERENCJA "PAMIĘTAJĄC O TRADYCJI, STAWIAMY NA NOWOCZESNOŚĆ"


Szanowni Państwo


13 października 2017 roku w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się konferencja pod hasłem: „Pamiętając o tradycji, stawiamy na nowoczesność”. Powyższe przedsięwzięcie zrealizowano w ramach XIII Ogólnopolskiego Jubileuszowego Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej. Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością: prorektor ds. naukowych dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz, płk. prof. dr hab. Marek Wrzosek, ppłk. Radosław Kolenda, ppłk. dr Andrzej Soboń, dyrektor Biblioteki Akademii Marynarki Wojennej dr Mirosław Nitychoruk, dyrektor Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych Bożena Grabowska, kierownik Biblioteki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mł. bryg. Małgorzata Wawrzyńska, a także bibliotekarze z całej Polski.

Podsumowując wydarzenie dyrektor Biblioteki dr inż. Marek Zieliński stwierdził, że hasło przewodnie konferencji połączyło w całość poszczególne wystąpienia, z bogatej historii uczelni i biblioteki przechodząc do obszarów na wskroś nowoczesnych – cyfrowego świata uniwersytetów, bibliotek, w tym także nowo powstającego „Portalu Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj”.

Prezentacje do pobrania:

TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU

RETROKONWERSJA KSIĘGOZBIORU BG ASZWOJ


Szanowni Państwo


Informujemy, że w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego cyfrowego udostępniania zasobów nauki Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, trwają prace nad retrospektywnym opracowaniem formalnym i rzeczowym wydawnictw zwartych oraz ciągłych byłej Akademii Obrony Narodowej (AON), które po opracowaniu stworzą „Kolekcję AON”.

Zespół katalogerów opracowuje księgozbiór według międzynarodowych norm w formacie MARC 21. Dodatkowo opisy będą opatrzone w abstrakty w języku polskim i angielskim. Opis katalogowy jest sporządzany na podstawie materiałów źródłowych. Księgozbiór BG ASzWoj jest jednym z najbardziej wartościowych zbiorów bibliotecznych z zakresu bezpieczeństwa i obronności w kraju.

KOMPUTERY DLA PROJEKTU


Szanowni Państwo


Informujemy, że w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego cyfrowego udostępniania zasobów nauki, Biblioteka Główna ASzWoj w drodze postępowania przetargowego pozyskała osiem zaawansowanych zestawów komputerowych, które będą wykorzystywane do działalności związanej z projektem. Komputery weszły już na wyposażenie Biblioteki Głównej i są przystosowywane do użytkowania w projekcie. Pozyskanie nowoczesnych zestawów komputerowych stanowi kolejny krok w budowie Portalu Bezpieczeństwa i Obronności.

NOWOCZESNY SKANER DLA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ASZWOJ


Szanowni Państwo


Informujemy, że w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego cyfrowego udostępniania zasobów nauki, Biblioteka Główna ASzWoj w drodze postępowania przetargowego pozyskała nowoczesny skaner, który będzie wykorzystywany do digitalizacji zasobów bibliotecznych. Jest to jedyne urządzenie tego typu w Akademii Sztuki Wojennej. Skaner będzie miał zastosowanie przede wszystkim do działań w ramach projektu digitalizacji zasobów bibliotecznych, ale będzie także możliwość jego wykorzystania przez społeczność akademicką w ramach działalności naukowej i dydaktycznej. Planowane uruchomienie pracowni digitalizacji ze skanerem nastąpi jesienią 2017 r. Informacje na ten temat opublikujemy na stronie Biblioteki i Portalu Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej.

Więcej na temat charakterystyki skanera:

http://digital-center.pl/oferta/dokumenty-ksiazki/urzadzenia/zeutschel-os-14000-tt-2/

Zakupiony skaner zainstalowany w tymczasowej pracowni digitalizacji:Edytowano 14.07.2017 08:52

ZBIORY BIBLIOTECZNE ASZWOJ BĘDĄ ZDIGITALIZOWANE


Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej wygrała konkurs na realizację projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt dotyczy cyfrowego udostępniania zasobów nauki i obejmuje digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku.

W ramach projektu zostanie uruchomiony Portal Bezpieczeństwa i Obronności, za którego pośrednictwem użytkownicy będą mogli korzystać ze zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę Główną ASzWoj. Z udostępnionych zbiorów będą mogli korzystać studenci, doktoranci, pracownicy Akademii oraz organy administracji publicznej i przedsiębiorcy realizujący zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Digitalizacja umożliwi także łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotecznych historykom, muzealnikom, pasjonatom oraz hobbystom zainteresowanych historią wojskowości.

Projekt jest elementem aktywnej polityki Akademii, polegającej na kreowaniu skutecznych metod zarządzania informacją oraz wiedzą w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Problematyka tego obszaru, będąca w dużej mierze przedmiotem zbiorów Akademii Sztuki Wojennej, stanowi zagadnienie, które jest coraz wyraźniej obecne w życiu społecznym i politycznym.