Katalog IBUK PWN

Facebook BG ASzWoj


Proponuję zakup literatury


NDU prezentacja


Lokalizacja Budynków Biblioteki Głównej ASzWoj


Exlibris Biblioteki Głównej Akademii Obrony NarodowejINFORMACJE DOTYCZĄCE BIBLIOGRAFII

    Bibliografia Publikacji Pracowników Uczelni ukazuje się od 1990 roku. Jest wydawnictwem ciągłym (rocznikiem) opracowywanym przez Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej.
    Prezentuje indywidualny dorobek piśmienniczy pracowników Akademii. Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne publikowane w formie wydawnictw zwartych i ciągłych.

    Bibliografie za lata 2000-2013 są dostępne w : Archiwum poprzednich wydań

Bibliografia 2015.pdf
Wstęp i wykazy 2015.pdf

Bibliografia 2014.pdf
    Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych jest wydawnictwem ciągłym (rocznikiem) opracowywanym przez OINiB BG ASzWoj. Wydawnictwo prezentuje prace kwalifikacyjne obronione w uczelni w poszczególnych latach.
    W odszukaniu właściwej informacji pomagają umieszczone na końcu "Bibliografii.." indeksy: autorów prac wraz z promotorami oraz przedmiotowy.

    Bibliografie za lata 2010-2011 są dostępne w : Archiwum poprzednich wydań

Bibliografia prac kwalfikacyjnych 2013.pdf
    Bibliografie tematyczne wydawane są okazjonalne i służą promocji dorobku Akademii oraz zbiorów Biblioteki.
Bibliografie zaopatrzone są w indeks przedmiotowy i autorski.

Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej" 1990-2014

Część 1 1990-2000
Część 2 2001-2014

Pierwsza Wojna Światowa w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej - katalog.pdfAkademia Sztuki WojennejPortal Bezpieczeństwa i Obronnosci Akademii Sztuki WojennejWydział Zarządzania
i DowodzeniaWydział Bezpieczeństwa NarodowegoWydział Wojskowy

Wydawnictwo ASzWoj