Katalog IBUK PWN

Facebook BG ASzWoj


Proponuję zakup literatury


NDU prezentacja


Lokalizacja Budynków Biblioteki Głównej ASzWoj


Exlibris Biblioteki Głównej Akademii Obrony NarodowejPoprzednie edycje bibliografii :

Wersje elektroniczne w formacie PDF :
Bibliografia 2000.pdf
Bibliografia 2001.pdf
Bibliografia 2002.pdf
Bibliografia 2003.pdf
Bibliografia 2004.pdf
Bibliografia 2005.pdf
Bibliografia 2006.pdf
Bibliografia 2007.pdf
Bibliografia 2008.pdf
Bibliografia 2009.pdf
Bibliografia 2010.pdf
Bibliografia 2011.pdf
Bibliografia 2012.pdf
Bibliografia 2013.pdf

   Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Obrony Narodowej, za lata 2000-2008 składa się z dwóch części oraz indeksów: autorskiego i przedmiotowego.
   Pierwsza część Bibliografii prezentuje indywidualny dorobek wydawniczy pracowników AON przedstawiony w układzie alfabetycznym. Obejmuje prace naukowe, popularno-naukowe, specjalistyczne i publicystyczne. Uwzględnia autorstwo, współautorstwo, redakcje naukowe, opracowania, przedmowy, głosy w dyskusji, recenzje, wywiady i inne, publikowane w formie wydawnictw zwartych drukowanych i powielonych, artykułów w czasopismach lub pracach zbiorowych.
   Druga część Bibliografii obejmuje alfabetyczny wykaz wydawnictw zwartych (autorskich i tytułowych), które zostały wydane w AON lub poza uczelnią, a ich autorami są pracownicy Akademii.
Na końcu Bibliografii zamieszczono indeksy:
1. osobowy (w szeregu abecadłowym przedstawia nazwiska autorów, współautorów, redaktorów naukowych, kierowników prac badawczych i promotorów prac doktorskich),
2. przedmiotowy (alfabetyczny wykaz haseł przedmiotowych charakteryzujących treść dokumentu).
   Oba indeksy kierują do właściwej pozycji poprzez wskaźnik liczbowy. Od 2009 r. zastosowano inną strukturę układu Bibliografii Publikacji Pracowników Akademii Obrony Narodowej.Akademia Sztuki WojennejPortal Bezpieczeństwa i Obronnosci Akademii Sztuki WojennejWydział Zarządzania
i DowodzeniaWydział Bezpieczeństwa NarodowegoWydział Wojskowy

Wydawnictwo ASzWoj