Katalog IBUK PWN

Facebook BG ASzWoj


Proponuję zakup literatury


NDU prezentacja


Lokalizacja Budynków Biblioteki Głównej ASzWoj


Exlibris Biblioteki Głównej Akademii Obrony NarodowejAktualności

   Zbiory biblioteczne ASzWoj będą zdigitalizowane

Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej wygrała konkurs na realizację projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt dotyczy cyfrowego udostępniania zasobów nauki i obejmuje digitalizację ponad 47 tys. zasobów bibliotecznych do 2020 roku.

W ramach projektu zostanie uruchomiony Portal Bezpieczeństwa i Obronności, za którego pośrednictwem użytkownicy będą mogli korzystać ze zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę Główną ASzWoj. Z udostępnionych zbiorów będą mogli korzystać studenci, doktoranci, pracownicy Akademii oraz organy administracji publicznej i przedsiębiorcy realizujący zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Digitalizacja umożliwi także łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotecznych historykom, muzealnikom, pasjonatom oraz hobbystom zainteresowanych historią wojskowości.

Projekt jest elementem aktywnej polityki Akademii, polegającej na kreowaniu skutecznych metod zarządzania informacją oraz wiedzą w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Problematyka tego obszaru, będąca w dużej mierze przedmiotem zbiorów Akademii Sztuki Wojennej, stanowi zagadnienie, które jest coraz wyraźniej obecne w życiu społecznym i politycznym.


   Utrudnienia w wypożyczalni

Szanowni Państwo

W związku z przenoszeniem księgozbioru Biblioteki do nowych pomieszczeń magazynowych, w dniach 20.03-14.04.2017 r., nastąpią utrudnienia w dostępie do wypożyczalni i magazynów.

Za utrudnienia przepraszamy    NOWE KODY do wersji elektronicznych książek dostępnych

       NA PLATFORMIE IBUK.

Informujemy, że uczelnia zakupiła licencję dostępową do katalogu IBUK PWN na rok akademicki 2016/2017. Po zarejestrowaniu się (rejestracja samodzielna, jednorazowa) na stronie LIBRA.IBUK.PL z komputerów uczelnianych, czytelnik ma dostęp do 983 pozycji książkowych.

Osoby, które korzystały dotychczas z kodów umożliwiających dostęp z komputerów poza siecią uczelnianą lub chcą skorzystać z tej formy dostępu, proszone są o mail do administratora g.kolek@akademia.mil.pl (Grzegorz Kolek). Kody można również odebrać w CZYTELNI lub WYPOŻYCZALNI BG ASzWoj.

Zachęcamy całą społeczność akademicką do korzystania z KSIĄŻEK ELEKTRONICZNYCH.

         Aplikacja nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Działa przez przeglądarkę internetową,wymaga włączonej obsługi JavaScript oraz Cookies.

Preferowane przeglądarki:

   Część książek będących na platformie IBUK  można wypożyczyć  w wersji papierowej -

Wykaz zakupionych książek
Pomoc Ibuk Libra

Wsparcie techniczne: 261 814 342. 261 814 058


   UWAGA CZYTELNICY!!!

      Ksero, drukarka, skaner(Kliknij w obrazek po instrukcję PDF)


    NASZE NOWOŚCI

Prezentujemy publikacje zakupione w styczniu i lutym 2017 r. Jednocześnie informujemy, że można je wypożyczyć korzystając z zakładki  katalogu on-line.

Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków prosimy kierować do : dzial.opracowania@akademia.mil.pl


   zasady korzystania ze zbiorów biblioteki

 Jeśli jesteś naszym studentem i chcesz poznać zasady korzystania z naszych zbiorów, pobierz prezentację naszej biblioteki w PP  tutaj


   OPŁATY ZA PRZETRZYMANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

    Opłaty za przetrzymanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych (kwota minimalna
3 PLN), dokonujemy na konto Akademii Obrony Narodowej

                               nr: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159
w tytule przelewu :
kara za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych.

    Potwierdzenie przelewu jest niezbędne do rozliczenia się z biblioteką, prosimy przesyłać
je na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl.

Prosimy wszystkich czytelników o uzupełnienie adresów e-mail w danych kontaktowych.

   Przypominamy, że książki są wypożyczane na okres 30 dni, z możliwością trzykrotnego przedłużenia terminu zwrotu pod warunkiem, że książka nie jest zamówiona przez innego czytelnika.  


   EBSCO - BAZA PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH

     Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Biblioteka Główna ASzWoj posiada dostęp do baz EBSCO. Baza umożliwia efektywne przeszukiwanie pełnotekstowych źródeł elektronicznych dotyczących wielu dyscyplin naukowych.
    Z bazy korzystać można ze wszystkich komputerów uczelni bez konieczności podawania hasła na stronie  EBSCO : http://search.ebscohost.com oraz z komputerów domowych  po uzyskaniu hasła u Pana Grzegorza Kolka mail:
: g.kolek@akademia.mil.pl .


   O bibliotece ...

Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej powstała w 2016 r. z połączenia księgozbiorów Biblioteki Głównej Akademii Sztabu Generalnego WP, Biblioteki Centrum Doskonalenia Oficerów, Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej. W latach 1997-2001 w strukturze organizacyjnej działała także Biblioteka Wojskowego Instytutu Historycznego.
W chwili obecnej Biblioteka Główna ASzWoj obsługuje ok.7 tys. czytelników i liczy ponad 860 tys. woluminów książek (w tym 350 starodruków), 19 000 woluminów czasopism (750 tytułów polskich i 260 zagranicznych) oraz 150 tys. wydawnictw kartograficznych.
Na księgozbiór Biblioteki składa się piśmiennictwo polskie i obcojęzyczne z zakresu:
nauk o obronności i bezpieczeństwie, min.: polityki międzynarodowej, rodzajów sił zbrojnych, sztuki wojennej, strategii i taktyki, historii wojen i wojskowości, logistyki (ekonomiki i gospodarki wojskowej), organizacji i zarządzania oraz marketingu a także kompendia obejmujące swoim zakresem nauki humanistyczne.
Najczęściej korzystam z informacji :
 Akademia Sztuki WojennejWydział‚ Zarządzania
i DowodzeniaWydział‚ Bezpieczeństwa NarodowegoWydział‚ Wojskowy

Wydawnictwo ASzWoj